Kontorbygg NST, Voss 1600 m2

Klubbhus Bønes II
Barnehager-Skoler
KCC Hanøytangen
CCB Kystbase Ågotnes
Norsk Hydro Sture
Statoil Mongstad
Kontorbygg NST, Voss